BARINAKLAR İÇİN WİNPET


Bir sokak hayvanı olarak insanların dünyasında yaşamanın ne kadar zor olduğunu ancak vicdan sahibi ve empati kurabilen duyarlı insanlar anlarlar. Kışın açlıktan, yazın susuzluktan güçsüz kalmış bedeni ile belki 20 yıl olan ömrünü sefalet içinde birkaç seneyle tamamlamak zorunda kalacaktır. İnsanların betonlaştırdığı şehirlerde yiyecek, içecek bulamayan, çoğu zaman yetersiz beslenme ve çöplüklerdeki bozuk gıdalar ile ya da trafik kazaları sonucu hayatlarını erken dönemlerde kaybeden bu canlara ancak, vicdan sahibi insanlar sahip çıkar ise hayata tutunabilirler.

Aslında yasa ile koruma altına alınan sokak canlarının bu sorunu yerel yönetimlerce kontrol ve koordine edilmek zorundadır. Ancak,bu durum sadece duyarlı idarelerce ve sivil toplum kuruluşlarınca umursanmaktadır. Yasa gereği zorunluluktan açılan Barınaklar ve Rehabilitasyon Merkezleri, çoğu zaman sokak hayvanları için ölüm kampları olmaktadır. Aslında, sorunun temelinde duyarsız idarecilerin dışında, kaynakların doğru kullanılamaması ve görevli yardımcı personelin genelde bilgisiz ve yetersiz olması da yatmaktadır. Bütün barınaklarda yeme-içme ve barınma konusunda asgari standartlar yakalanmış olmasına karşın, Koruyucu hekimlik hizmetlerinin yeterince uygulanamaması, kısırlaştırmanın doğru ve etkin yapılmaması, bilinçsiz bakıcılar tarafından operasyonlar sonrasında hastanın ve yarasının yeterince korunamaması, genelde o kalabalık içinde hastanın kaderine terk edilmesi komplikasyonlara ve ölümlere sebep olmaktadır. Hastanın, operasyon sonrası süreci kendi kendine yeterek kimseye ihtiyaç duymadan, atlatabilmesi barınak ortamında çok zordur. Klasik yöntemlerin hiçbirisi bu şartlarda işe yaramaz. Şanslı olanlar, işinin ehli tecrübeli hekimler tarafından opere edilmiş, bilinçli bakıcılar tarafından takip edilenleridir.

Artık bu canların da hayata tutunabilmelerini sağlayacak, bu sıkıntılı süreci tek başına ve kimseye ihtiyaç duymadan atlatabilmesinde ona yardımcı olacak bir ürün var. WinPet Yara Koruyucu Korse barınak ortamında dahi yarayı hastadan ve diğer dış etkenlerden koruyabilecek bir medikal malzemedir. WinPet Yara Koruyucu Korse barınak Hekimleri ve barınaklardaki sahipsiz canlar için, operasyon sonrası iyileşme sürecinin en önemli yardımcısı olacaktır.

Mail Adresinizi Yazınız
×
Open chat