HEKİMLER İÇİN WİNPET


Postoperatif dönem olarak adlandırılan ameliyatlar ve yaralanmalar sonrası iyileşme dönemi, Veteriner Hekimlik mesleğinin en sıkıntılı süreçlerinden biri olarak kabul edilebilir. Oldukça başarılı geçmiş bir operasyona rağmen; bu sürecin doğru yönetilememesi, yara iyileşmesinin kontrol altında tutulamaması, yaranın hastadan ve diğer dış etkenlerden korunamaması, ciddi komplikasyonların sebebi olabilir. Bazen, bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlara bağlı olarak hastanın kaybedilmesi dahi olasıdır. Bu durum hekim ve klinik adına hukuki-vicdani sorumluğun yanı sıra, müşteri ve prestij kaybı olarak sonuçlanacaktır. Günümüzde kullanılan klasik yöntemler birçok Pet hasta ve Hasta sahibi tarafından red edilmekte, kabul görmemektedir. Mevcut klasik yöntemler çoğu hastada ve vakada çözümsüz kalmaktadır. Bu sebepten, Hekimler alternatif yöntemler geliştirmektedir. Atılan gizli ve estetik dikişler, büyük ameliyatların çok dar alanlarda yapılmaya çalışılması, farklı özelliklerdeki bandajlar bu soruna çözüm üretme gayretidir. Ancak, Postoperatif sürecin rahat-konforlu ve hastanın deprese olmadan hızla atlatılması, hedeflenen başarı kriteri olmalıdır. Bu güne kadar,tüm dünyada konuyla ilgili ciddi bir arayış vardı ama artık bu sorunun birebir çözümü olarak WinPet Yara Koruyucu Korse ortaya çıkmıştır.

İleri görüşlü, vizyon sahibi ve hastasının konforunu-rahatını, deontoloji ilkeleri gereği önde tutan Hekimler WinPet Yara Koruyucu Korse yi tercih etmektedir. WinPet teknik kumaştan üretilmiş ileri teknoloji ürünü Medikal bir malzemedir. Tercih eden Hekimlere prestij ve farkındalık sağlar.

Bunların dışında WinPet Yara Koruyucu Korse; en zorlu operasyonlarda, imkansız iyileşmez denilen vakalarda, iyileşme süreci uzun olan dermatit, egzema vb. durumlarda Hekimlerin en büyük yardımcısıdır.

Mail Adresinizi Yazınız
×
Open chat