WinPet Nedir?

WinPet Nedir?

narinBirçok buluşun ve yeniliğin temelinde çözümsüz sorunlar ile ihtiyaçlar vardır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu güne,  insanlar karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme, hayatı daha kolay hale getirme davranışı içindedir. Buluşlarını önce kendileri tecrübe etmiş sonrasında insanlığın kullanımına sunmuşlardır. Kolay ve pratik icatlar her zaman kabul görmüş ve kullanıcılar arasında hızla yayılmıştır.

      WinPet de bir ihtiyacın ve sorunun karşılığı olarak ortaya çıkmıştır.  Bütün memeli canlılarda yara iyileşme süreci sıkıntılıdır. Yaralar kaşınarak iyileşir. Bu tamamen fizyolojik bir olgudur. (Bkz: Kedi-Köpekler Yaralarını Niçin Yalar?) Ancak, Pet’lerde ve kemirgenlerde; yara iyileşme sürecinden kaynaklı kaşınmanın yanı sıra tükrüğün antiseptik özelliği sebebiyle öğrenilmiş bir yalama içgüdüsü ağır basar. Hastanın yara ile sürekli oynaması, yara iyileşme sürecine müdahil olması, modern tıp da istenmeyen bir durumdur. Hastanın yaraya müdahil olması durumunda; enfeksiyon riski artar, iyileşme süreci uzar. Bu sebepten, operasyonlar sonrasında bir kısım yöntemler ile hastanın hayatı ve davranışları kısıtlanarak iyileşme sürecini tamamlaması sağlanır. Ancak, operasyon veya yaralanmadan kaynaklı sıkıntı içindeki hasta, ayrıca iyileşme sürecinde yaşam konforunu kaybetmiş olmanın stresini yaşar. Stres altında ki hasta, depresyona meyillidir. Birçok hasta da operasyonlar sonrasında korku, ürkeklik, tedirginlik duyguları yanı sıra, asabiyet ve sebepsiz saldırganlık da gelişebilir. Günümüz Veteriner Hekimleri ve pati dostları bu sorun karşısında çaresiz kalmaktadır. Bu gün kullanılan klasik yöntemler birçok vaka da yeterli olamamakta, bunun yanı sıra hasta da depresyonu ve anksiyete duygusunu tetiklemektedir.

    WinPet Yara Koruyucu Korse; bu çerçevede sorunun tam manası ile çözümü olarak ortaya çıkmış, ileri teknoloji ürünü, teknik kumaştan yapılmış Medikal bir üründür. İlk prototip WinPet’ler plastik su şişelerinden yapılmıştır ve iyileşme sürecinde oldukça başarılı olmuştur. Buradan hareketle; AR-Ge sürecinde plastik su şişesinin Mukavemet, Sıvı Geçirmezlik ve Hızlı Kuruyabilme özellikleri WinPet’in Teknik Kumaşına yansıtılmıştır. Bununla beraber, ürüne katma değer sağlayacak ve işlevselliğini artıracak Antimikrobiyallik, Antiallerjiklik ve Elastanlık ayrıca sağlanmıştır.

    Her boy ve ağırlıktaki hasta da güvenle kullanılabilen WinPet; Ergonomik tasarımı ile iyileşme sürecinde hastanın yaşam konforunu azaltmadan, yaraya ulaşarak zarar vermesini  önler. Yumuşak dokusu ve vücudu birçok noktadan hafif basınç etkisiyle saran yapısıyla, hastanın kendini güvende hissetmesini sağlar. Vücudu alışık olmadığı şekilde sarılan hastada,ayrıca dikkat dağılır yara ile oynama ve kaşıma davranışı azalır.

    WinPet; Sahipli Petler, Pati Dostları, Veteriner Hekimler ve Barınaklar için büyük bir yenilik ve kolaylıktır.

Petler, hayatları boyunca küçük-büyük yaralanmalara, kazalara ve operasyonlara maruz kalırlar. Bütün Petler, ömürlerinde en az bir kere iyileşme sürecinin sıkıntılarını yaşamıştır. Egzema, dermatit, mantar gibi sorunlarla karşılaşmış ve ısrar ile yaralarını yalamak istemiş de olabilirler. Pet Hastaların iyileşme sürecinde ki; bu davranışını önlemek için hareketlerini ve hayatını kısıtlayacak yöntemlere başvurulur. Bu klasik yöntemlerin, sıkıntısı-stresi; korku, tedirginlik ve ürkeklik ile birlikte hastada depresyonu da tetiklemektedir. Depresyondan kaynaklı; mutlu olmayan yeterince beslenemeyen ürkek, hayata küsmüş, tedirgin Pet hastalarda vücut direnci kırılır ve iyileşme süreci çok uzar. Bu süreçte, kilo kaybeden ve mutsuz olan Hastaları anlamak için empati kurmak gerekir.

Fakat iyileşme sürecinde, Yara Koruyucu Korse WinPet kullanılan Pet Hastalar, kendi kendine yetebilmekte, yaşam konforundan hiçbir şey kaybetmeden bu sıkıntılı süreci atlatabilmektedir. Dilediğince hayatını devam ettirerek, temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmektedir. Hastanın hayatında ve yaşam konforunda herhangi bir eksilme olmamaktadır. Depresyona girmeyen, kendi güvende hisseden ve yeterince beslenen Pet Hastalarda vücut direnci kırılmadığı için yara iyileşme süreci doğal seyrinde gelişmektedir. Başka bir sorunla karşılaşılmaması durumunda iyileşme kısa sürede tamamlanmaktadır.

Pet sahiplerinin hayatlarında Petleri; çoğu zaman bir dosttan ötedir. Onlar için Pet; arkadaş, sırdaş ve hiçbir zaman nankörlük yapmayacak bir yol arkadaşıdır. Hepsinden önemlisi, insanların dünyasında yaşamaya çalışan zayıf ve güçsüz bir canlıdır. Pet sahipleri, bunu bilirler ve hissederler. Aslında, çevrelerindeki diğer insanlara da anlatmak için mücadele ederler. Aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan Pet dostları, biri birini anlayabilir. Biliyorlardır ki, Petler de insanlar gibi acıkır, susar, yorulur, kızar, sever, mutlu-mutsuz ve hasta olurlar. Tek sıkıntıları bunları konuşarak anlatamamalarıdır. Oysa, kendilerini fazlası ile ifade ederler. İnsanlara göre üstün yetenekleri de oldukça fazladır.

Pet sahipleri; Petlerinin sevincini de hüznünü de yüreğinde hissederler. Ameliyatlar ve iyileşme süreçleri onlar için büyük stres sebebidir. Operasyonlardan sonra Petlerinin yaraya ulaşmasını önlemek için kullanılan klasik yöntemler, Pet sahipleri için de büyük sıkıntıdır. Hastalar bu durumdan çok rahatsız olurlar. Ancak, Hekim böyle uygun görmüş ise, sürecin böyle yaşanması gerekiyordur. Mecburiyet, zaruret vardır. Çoğu Pet sahibi kendince çözümler üretir. Kendisi uykusuz ve yorgun kalmak adına, bazen kullanılan malzemeleri çıkartırlar. Aslında amaç kısa süreli de olsa dostunu mutlu etmektir. Bazen, bu süreç zorunlu bir ayrılık sebebi olabilir. Pet hastaların günlerce klinikte, konforsuz ve dar kafeslerde kalması gerekebilir. Bu durum, Pet sahipleri için, hüzün, özlem ve maddi kayıptır. Maddi kayıplar çoğu zaman göz ardı edilebilir. Önemli olan Pet dostun bir an önce sağlığına kavuşması ve mutlu olarak evine dönmesidir. Fakat, iyileşme sürecinde yaşananlar ve muhtemel süreç böyledir.

Oysa şimdi, WinPet Yara Koruyucu Korse var. Artık operasyonlar ve yaralanmalar sonrasında uykusuz gecelere, yorgunluklara, Pet dostun yanı başında günlerce beklemeye, sebepsiz ayrılıklara gerek kalmayacak. Çünkü, operasyonlar sonrası iyileşme süreci Hekimin de uygun görmesi ve WinPet yardımıyla ev konforunda tamamlanabilecek. Ev ortamında ve WinPet’in yumuşak dokunuşu ile kendini güvende hisseden Pet hasta, depresyona girmeyecek, süreç çok daha konforlu, rahat ve hızlı atlatılacaktır.

Postoperatif dönem olarak adlandırılan ameliyatlar ve yaralanmalar sonrası iyileşme dönemi, Veteriner Hekimlik mesleğinin en sıkıntılı süreçlerinden biri olarak kabul edilebilir. Oldukça başarılı geçmiş bir operasyona rağmen; bu sürecin doğru yönetilememesi, yara iyileşmesinin kontrol altında tutulamaması, yaranın hastadan ve diğer dış etkenlerden korunamaması, ciddi komplikasyonların sebebi olabilir. Bazen, bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlara bağlı olarak hastanın kaybedilmesi dahi olasıdır. Bu durum hekim ve klinik adına hukuki-vicdani sorumluğun yanı sıra, müşteri ve prestij kaybı olarak sonuçlanacaktır. Günümüzde kullanılan klasik yöntemler birçok Pet hasta ve Hasta sahibi tarafından red edilmekte, kabul görmemektedir. Mevcut klasik yöntemler çoğu hastada ve vakada çözümsüz kalmaktadır. Bu sebepten, Hekimler alternatif yöntemler geliştirmektedir. Atılan gizli ve estetik dikişler, büyük ameliyatların çok dar alanlarda yapılmaya çalışılması, farklı özelliklerdeki bandajlar bu soruna çözüm üretme gayretidir. Ancak, Postoperatif sürecin rahat-konforlu ve hastanın deprese olmadan hızla atlatılması, hedeflenen başarı kriteri olmalıdır. Bu güne kadar,tüm dünyada konuyla ilgili ciddi bir arayış vardı ama artık bu sorunun birebir çözümü olarak WinPet Yara Koruyucu Korse ortaya çıkmıştır.

İleri görüşlü, vizyon sahibi ve hastasının konforunu-rahatını, deontoloji ilkeleri gereği önde tutan Hekimler WinPet Yara Koruyucu Korse yi tercih etmektedir. WinPet teknik kumaştan üretilmiş ileri teknoloji ürünü Medikal bir malzemedir. Tercih eden Hekimlere prestij ve farkındalık sağlar.

Bunların dışında WinPet Yara Koruyucu Korse; en zorlu operasyonlarda, imkansız iyileşmez denilen vakalarda, iyileşme süreci uzun olan dermatit, egzema vb. durumlarda Hekimlerin en büyük yardımcısıdır.

Bir sokak hayvanı olarak insanların dünyasında yaşamanın ne kadar zor olduğunu ancak vicdan sahibi ve empati kurabilen duyarlı insanlar anlarlar. Kışın açlıktan, yazın susuzluktan güçsüz kalmış bedeni ile belki 20 yıl olan ömrünü sefalet içinde birkaç seneyle tamamlamak zorunda kalacaktır. İnsanların betonlaştırdığı şehirlerde yiyecek, içecek bulamayan, çoğu zaman yetersiz beslenme ve çöplüklerdeki bozuk gıdalar ile ya da trafik kazaları sonucu hayatlarını erken dönemlerde kaybeden bu canlara ancak, vicdan sahibi insanlar sahip çıkar ise hayata tutunabilirler.

Aslında yasa ile koruma altına alınan sokak canlarının bu sorunu yerel yönetimlerce kontrol ve koordine edilmek zorundadır. Ancak,bu durum sadece duyarlı idarelerce ve sivil toplum kuruluşlarınca umursanmaktadır. Yasa gereği zorunluluktan açılan Barınaklar ve Rehabilitasyon Merkezleri, çoğu zaman sokak hayvanları için ölüm kampları olmaktadır. Aslında, sorunun temelinde duyarsız idarecilerin dışında, kaynakların doğru kullanılamaması ve görevli yardımcı personelin genelde bilgisiz ve yetersiz olması da yatmaktadır. Bütün barınaklarda yeme-içme ve barınma konusunda asgari standartlar yakalanmış olmasına karşın, Koruyucu hekimlik hizmetlerinin yeterince uygulanamaması, kısırlaştırmanın doğru ve etkin yapılmaması, bilinçsiz bakıcılar tarafından operasyonlar sonrasında hastanın ve yarasının yeterince korunamaması, genelde o kalabalık içinde hastanın kaderine terk edilmesi komplikasyonlara ve ölümlere sebep olmaktadır. Hastanın, operasyon sonrası süreci kendi kendine yeterek kimseye ihtiyaç duymadan, atlatabilmesi barınak ortamında çok zordur. Klasik yöntemlerin hiçbirisi bu şartlarda işe yaramaz. Şanslı olanlar, işinin ehli tecrübeli hekimler tarafından opere edilmiş, bilinçli bakıcılar tarafından takip edilenleridir.

Artık bu canların da hayata tutunabilmelerini sağlayacak, bu sıkıntılı süreci tek başına ve kimseye ihtiyaç duymadan atlatabilmesinde ona yardımcı olacak bir ürün var. WinPet Yara Koruyucu Korse barınak ortamında dahi yarayı hastadan ve diğer dış etkenlerden koruyabilecek bir medikal malzemedir. WinPet Yara Koruyucu Korse barınak Hekimleri ve barınaklardaki sahipsiz canlar için, operasyon sonrası iyileşme sürecinin en önemli yardımcısı olacaktır.