KEDİ VE KÖPEKLERDE MEME TÜMÖRÜ OPERASYONU ÖNCESİ VE SONRASI

Meme Tümörü Tedavisi

Tedavide; kemoterapi, radyoterapi ,immunterapi ve cerrahi operasyon yöntemleri uygulanmaktadır.


Erken dönemde en çok tercih edilen yöntem operasyondur. Operasyon mümkün olduğunca sağlıklı dokular üzerinden yapılmalıdır. Bölgesel lenf yumruları da lezyonlu kitle ile birlikte alınabilir. Operasyon ya da biyopsi ile alınan parça mutlaka patolojik muayeneden geçirilmelidir. Bu durum hastanın takibi ve tedavinin planlanması adına önemlidir Patolojik sonuçlara göre, operasyon sonrasında kemoterapi ve immunoterapi uygulanmalıdır.

İlaçla tedavi mastitislerde ve dışarı açılmış apselerde sonuç verebilir. Ancak, oluşan kistik doku ve toparlanamayan lenf yumruları, zaman içinde cerrahi operasyon ile alınmalıdır.

Operasyon Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyon için uygun zamana, hasta sahibi ve Hekim birlikte karar vermelidir. Sonrasında, hastanın operasyon için genel sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Bu tetkikler, hastanın genel durumunu belirlemek ve anestezi alacak hastayı riske etmemek açısından faydalı olacaktır. Bu amaçla hastaya, ultrason ve kan tahlilleri uygulanmalıdır. Meme bezinde oluşan tümörler, lenf düğümlerine, beyine, göğse, kemiklere, dalağa yayılabilir. Operasyon öncesi akciğer radyografisi çekilerek tümörün akciğerlere yayılıp yayılmadığına bakılmalıdır.

Hastanın herhangi bir ilaç allerjisi varsa bu durum mutlaka hekim ile paylaşılmalıdır.

Hastaya operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek verilmemelidir. Bu yaklaşım, anestezi alacak olan hastanın daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon Tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan hastanın hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Öncelikle operasyon bölgesindeki kıllar traş edilir. Daha sonra antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Operasyon odasına alınan hastaya, hekimin tercih ettiği anestezi uygulanır. Bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Operasyon bölgesi, tömürlü meme bezi ve çevre dokusudur. Deri kesildikten sonra tümoral kitleye ulaşılır. Dikkat edilmesi gereken tümoral dokunun tamamen çıkartılmasıdır. Tümörler çok kanlı dokular olduğundan, operasyon da kanamalar konusunda dikkatli olunmalıdır. Öyle ki, operasyon bölgesi mümkün olduğunca geniş tutulmalı ve operasyon sağlam dokular üzerinden gerçekleştirilmelidir. Zira, tömural kitleden kalacak küçük parçalar dahi metastazların ve nükslerin sebebidir. Meme bezleri arasındaki damar ağları tümör hücrelerinin yayılımını kolaylaştırır, bu nedenle operasyonda sadece etkilenen meme lobu değil, aynı taraftaki meme bezlerinin tümü üzerinden yapılmalıdır. Eğer her iki tarafta da tümör oluşmuşsa meme bezlerinin tamamı alınmalıdır.

Hormonlar meme tümörlerinin oluşmasında ve nüks etmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu sebepten, meme tümörü operasyonu sırasında overohisteroktomie operasyonu da düşünülebilir.

Sonrasında, kaslar ve deri kapatılarak operasyon tamamlanır.

Operasyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması Hekimin önerdiği süre ve dozda olmalıdır. Hasta yalayarak ve dişleyerek ameliyat bölgesine zarar vereceğinden mutlaka WinPet Yara Koruyucu Korse kullanılmalıdır (Bkz. Video). Risk oluşturabilecek atlama zıplama gibi ani hareketler engellenmelidir.

Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden Hekime danışılmalıdır.

Operasyon Sonrası Oluşabilecek Komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Ancak, iyileşme sürecinde aşırı ve uygunsuz egzersizlerden kaçınılmalı ve dikişler korunmalıdır. WİnPet hasta tamamen iyileşene kadar çıkartılmamalıdır. Aksi halde eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) şekillenebilir.

Operasyon sonrası en önemli komplikasyon ilerleyen zamanda tümörün nüks etme ihtimalidir. Bu sebepten hasta mutlaka periyodik olarak kontrol altında tutulmalıdır.

Korunma:

Dişi PET’ler için en önemli korunma erken dönemde kısırlaştırmadır. Ergenliğe ulaşmadan yapılan kısırlaştırma operasyonları meme tümörü riskini büyük oranda azaltmaktadır. 2 yaş üzeri ve en az bir doğum yapmış PET’ler de kısırlaştırmanın meme tümörlerinden korunmaya etkisi yok denecek kadar azdır.

Köpek ve kedilerde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Dişi kedi-köpek sahipleri meme bezlerini 3 ayda bir elle muayene etmeli, meme bezlerinde fark edilen herhangi bir değişiklik mutlaka Hekime danışılmalıdır. Meme tümörleri misket büyüklüğünde ve şeklinde olabileceği gibi şekilsiz büyük kitleler olarak ta ele gelebilir. Elle yapılan muayenede tümöre bağlı bölgesel lenf yumruları da fark edilebilir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, hormon ilaçlarının uzun süre kullanımının meme tümörlerini tetiklediği yönündedir. Bu sebepten; uzun süreli hormon ilaçları kullanımından kaçınılmalıdır. Üremenin kontrolünde operatif kısırlaştırma yöntemleri tercih edilmelidir.

Hekim Girişi yaparak Meme tümörü ameliyatı sonrası WinPet kullanılan hastaların operasyon görüntülerini inceleyebilirsiniz;

Tekir Kedide meme tümörü operasyonu ve iyileşme sürecinde WinPet kullanımı

Kangal köpekte meme tümörü operasyonu sonrası WinPet kullanımı

Antalya/Konyaaltı Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde WinPet kullanımı

×
Open chat